Biuletyn Informacji Pubicznej - Oferty pracy - Aktualne oferty pracy

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Promocji i Animacji

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Umowa o pracę na pełny etat, na czas określony,

Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu,

Wynagrodzenie brutto:  3 400,00 zł – 4 000,00 zł.

 

Zadania Specjalisty ds. Promocji i Animacji polegać będą na promocji i tworzeniu wizerunku Muzeum poprzez:

– bieżące kontakty z mediami w zakresie polityki informacyjnej i zarządzania własnością intelektualną, zgodnie z ustaloną strategią Muzeum,

– współpraca z podmiotami zewnętrznymi i podtrzymywanie kontaktów,

– współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw i wydarzeń muzealnych,

– budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej,

– rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum,

– opracowywanie i tworzenie strategii marketingowych, promocyjnych i wizerunkowych,

– współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania druków promocyjnych, ich opracowywanie, wydawanie oraz dystrybucja,

– zlecanie i produkcja materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej,

– współtworzenie harmonogramu działalności Muzeum,

– organizowanie i prowadzenie dokumentacji wydarzeń kulturalno- edukacyjnych

– opracowywanie edytorskie tekstów przeznaczonych do publikacji oraz oficjalnych tekstów, wystąpień etc.,

– organizacja wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym,

– udział w imprezach wizerunkowych oraz eventów Muzeum,

– pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum,

– oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji.

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:

wykształcenie o kierunku: dziennikarstwo, marketing i PR, socjologia, psychologia społeczna, nauki o sztuce i kulturze (bądź udokumentowane doświadczenie – co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym  stanowisku),

bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,

– znajomości mediów społecznościowych,

– doświadczenia w tworzeniu projektów o charakterze kulturalnym,

– doświadczenia w promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych,

– doświadczenia pracy w branży medialnej lub kulturalnej,

– znajomości poprawnej polszczyzny, sprawnego posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),

– mile widziana znajomość programów graficznych.

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:

– wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,

– kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów,

– dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– zaangażowanie w powierzone zadania,

– dobra organizacja własnej pracy,

– wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Oferujemy :

– ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,

– możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

– możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– pracę w ambitnym zespole.

 

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Promocji i Animacji” należy składać do dnia 23.02.2020 r. na adres:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa 1487

lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Specjalista ds. Badań i Dokumentacji

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Umowa o pracę na  pełny etat, na czas określony,

Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu,

Wynagrodzenie brutto:  3 400,00 zł – 4 000,00 zł.

 

Do zadania Specjalisty ds. Badań i Dokumentacji należeć będzie:

– tworzenie strategii działań naukowych podejmowanych przez Muzeum, w porozumieniu z Dyrektorem i Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania,

– prowadzenie i koordynacja działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej związanej m.in. z organizacją konferencji naukowych, debat publicznych i spotkań, a także prac redakcyjnych w ramach realizowanych projektów wydawniczych,

– gromadzenie napływających do Muzeum świadectw w ramach kwerend i spotkań oraz ich opracowywanie i ewidencjonowanie w formie analogowej i cyfrowej,

– prowadzenie badań i publikacja ich wyników,

– udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych i spotkaniach popularyzujących działalność badawczą i dokumentacyjną Muzeum,

– współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi w kraju i za granicą,

– opracowywanie i realizacja projektów w zakresie naukowym,

– oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji,

– współpraca przy organizowaniu wydarzeń, w porozumieniu z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, w zakresie merytorycznym.

 

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:

wykształcenia wyższego na kierunku historia, archiwistyka, humanistyka (mile widziany stopień doktora lub rozpoczęte studia doktoranckie),

bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,

– dorobku naukowego w postaci publikacji i wystąpień (mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych),

– pogłębionej znajomości tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,

– łatwości wystąpień publicznych, sprawności w tworzeniu wypowiedzi pisemnych,

– umiejętności realizacji samodzielnych projektów,

– umiejętności redagowania procedur i zarządzeń wewnętrznych,

– znajomości przepisów prawa regulujących organizowanie i prowadzenie instytucji kultury oraz ustawy o muzeach.

 

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność rozpoznawania priorytetów,

– dobra organizacja własnej pracy,

– umiejętność pracy pod presją czasu

– samodzielność w działaniu,

– dokładność, rzetelność,

– zaangażowanie,

– terminowość.

Oferujemy :

– ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,

– możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

– możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– pracę w ambitnym zespole.

 

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  aplikacji w formie listu motywacyjnego oraz CV
z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

Dokumenty aplikacyjne  dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Badań i Dokumentacji” należy składać do dnia 23.02.2020 r. na adres:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa 1487

lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 • Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Data utworzenia strony:
29 maja 2019
Ostatnia modyfikacja:
11 marca 2020
Autor zmian:
bkwasniak
Liczba wyświetleń strony:

 0 total views

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij