Biuletyn Informacji Pubicznej - Biuletyn Informacji Publicznej - Oferta edukacyjna

Muzeum oferuje prowadzenie zajęć warsztatowych adresowanych do młodzieży i dorosłych. W trakcie warsztatów poznają oni realia Holokaustu w okupowanej Polsce. Warsztaty prowadzone są w formie konwersatorium z wykorzystaniem opracowań (m.in. fragmentów filmów) oraz materiałów źródłowych, w tym archiwalnych fotografii. Propozycje tematów:

 • „Dzieje relacji polsko-żydowskich na przykładzie Podkarpacia”
 • „Zagłada Żydów w czasie niemieckiej okupacji”
 • „Postawy Polaków wobec skazanych na zagładę Żydów”
 • „Kim są Sprawiedliwi wśród Narodów Świata ? ”

Prowadzenie: Specjalista ds. Edukacji i Popularyzacji Informacje:

 • zajęcia odbywają się w środy i czwartki, w godzinach 10:00-13:00
 • przewidywany czas trwania zajęć dla grupy – 45 min.
 • maksymalna liczba osób w grupie – 30 osób
 • koszt udziału w zajęciach – 3 zł /osoba

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: tel. + 48 17 224 10 15 Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy:

telefonicznie pod numerem tel. + 48 17 224 10 15  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2017

Regulamin warsztatów/lekcji muzealnych w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

  I. Informacje ogólne:  

 1. Warsztaty/lekcje muzealne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych odbywają się w każdą środę i czwartek, w godzinach 10:00-13:00 w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, zwanym dalej „Muzeum”.
 2. Warsztaty dla grup zawodowych (nauczycieli, policjantów etc.) organizowane są każdorazowo w oparciu o ustalenia z zainteresowanymi.
 3. Warsztaty/lekcje muzealne odbywają się na sali wystaw czasowych Muzeum.

  II.  Tematyka warsztatów/lekcji muzealnych:  

 1. Zajęcia prowadzone są przez Specjalistę ds. Edukacji i popularyzacji.
 2. Tematy warsztatów/lekcji muzealnych dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych. Propozycje tematów można znaleźć na stronie internetowej Muzeum w zakładce Edukacja: muzeumulmow.pl/pl/edukacja/oferta-warsztatowa/.

  III.  Zasady rezerwacji warsztatów/lekcji muzealnych:  

 1. Muzeum nie prowadzi warsztatów/lekcji muzealnych bez wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacji należy dokonać telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 17 224 10 15 (poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00) lub drogą e-mailową: sekretariat@muzeumulmow.pl.
 2. Rezerwując warsztaty/lekcje muzealne należy wskazać temat, preferowany termin warsztatów, liczbę uczestników, nazwę placówki, nazwisko opiekuna/osoby odpowiedzialnej za rezerwację oraz telefon kontaktowy.
 3. Rezerwujący ma prawo zrezygnować z rezerwacji na dzień przed planowanym terminem warsztatów. W tym celu zobowiązany jest powiadomić Sekretariat Muzeum.
 4. W przypadku odwołania warsztatów przez Muzeum z przyczyn od niego niezależnych placówka zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana.

  IV.  Zasady organizacji warsztatów/lekcji muzealnych:  

 1. W przypadku warsztatów/lekcji muzealnych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych możliwy jest udział maksymalnie dwóch grup w ciągu dnia. Liczba osób uczestniczących w zajęciach nie może być mniejsza niż 7 osób i większa niż 30 osób.
 2. Czas trwania zajęć to 45 minut.
 3. Na zajęcia grupa powinna przybyć najpóźniej 10 minut przed ustalonym czasem w celu przygotowania uczestników do zajęć.

  V.  Zasady uczestnictwa w warsztatach/lekcjach muzealnych:

 1. Uczestnicy warsztatów/lekcji muzealnych zobowiązani są do pozostawienia w szatni: dużych bagaży, plecaków, toreb, parasoli oraz odzieży wierzchniej. Muzeum nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozostawionych przedmiotów.
 2. Uczestnikom warsztatów/lekcji muzealnych zabrania się wnoszenia i spożywania podczas zajęć żywności i napojów.
 3. Opiekunowie grupy biorą odpowiedzialność za dyscyplinę podopiecznych podczas warsztatów/lekcji muzealnych. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników prowadzący ma prawo przerwać lekcję. W takim wypadku poniesione koszty nie są zwracane.

  VI.  Odpłatność za udział w warsztatach/lekcjach muzealnych:  

 1. Udział w warsztatach/lekcjach muzealnych jest odpłatny.
 2. W przypadku warsztatów/lekcji muzealnych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych opłata warsztatowa wynosi 70 zł. od grupy zorganizowanej liczącej maksymalnie 30 osób.
 3. W przypadku warsztatów dla grup zawodowych (nauczycieli, policjantów etc.) koszt udziału w szkoleniu to 70 zł.
 4. Opłaty należy dokonać w kasie Muzeum. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach otwarcia Muzeum i mieści się wewnątrz budynku. Płatności dokonuje się gotówką bądź przelewem po wcześniejszym zgłoszeniu przez placówkę. Muzeum wystawia również faktury VAT na wniosek placówki.

  VII.  Informacje końcowe:  

 1. Rezerwacja i udział w zajęciach są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Rezerwacja i udział w warsztatach/lekcjach muzealnych są równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników w ramach dokumentacji fotograficznej, filmowej lub dźwiękowej warsztatów, upublicznionej następnie w celach promocji Muzeum.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji warsztatów/lekcji muzealnych można przesyłać drogą e-mailową na adres: sekretariat@muzeumulmow.pl.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje jako załącznik do Zarządzenia Nr 21/2017.

Data utworzenia strony:
8 kwietnia 2019
Ostatnia modyfikacja:
8 listopada 2019
Autor zmian:
bkwasniak
Liczba wyświetleń strony:

 16 total views

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij