Wystawa mobilna

’Czy można im było w tej samotności pomóc?’ Ratowanie Żydów w okupowanej Polsce

„Czy Żydzi byli, ginąc, bardziej samotni niż inni ginący? Byli — chociaż jest to stwierdzenie spoza ludzkiego rozeznania. Czy można im było w tej samotności pomóc? Z pewnością tak, ale tylko niewielu i w bardzo ograniczonej mierze. Nie brakowało ludzi, którzy próbowali to robić”.

– Władysław Bartoszewski


TYTUŁ: 'Czy można im było w tej samotności pomóc?’ Ratowanie Żydów w okupowanej Polsce
ROK POWSTANIA: 2020
JĘZYK: polsko-angielska

OPIS: Wystawa poświęcona jest zagadnieniu ratowaniu Żydów w okupowanej Polsce, poprzez ukazanie realiów Holokaustu – od niemieckiej inwazji w 1939, przez realizację przez okupanta planu Zagłady Żydów, aż po zakończenie wojny – prezentuje indywidualne historie Ratowanych i Ratujących oraz ich dramatyczne decyzje. Na planszach zaprezentowano relacje świadków dramatycznych wydarzeń oraz źródła ikonograficzne.

DANE TECHNICZNE:

 • elementy: 18 plansz z płyty PCV pokrytej folią samoprzylepną (Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej nie zapewnia systemu montażowego – patrz punkt niżej)
  • wymiary: 1x plansza – wysokość 194 cm, szerokość 120 cm, grubość 0,5 cm
 • montaż: nieinwazyjne systemy montażowe lub inne (konieczność wcześniejszych konsultacji z Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej)
 • możliwość eksponowania na zewnątrz

OPŁATY: ubezpieczenie, koszt transportu
CZAS TRWANIA WYPOŻYCZENIA: ustalany indywidualnie

ORGANIZATOR: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

AUTORZY TEKSTÓW: Kamil Kopera, Anna Stróż-Pawłowska

KONCEPCJA GRAFICZNA: Krzysztof Brynecki

WYKORZYSTANE ZBIORY: m.in. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Fundacji Panda / Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich


Wystawa mobilna

Sprawiedliwi Powstańcy ‘44

Na powstańców warszawskich można i trzeba spoglądać z wielu perspektyw. My wybieramy własną – skupiając się na tych, którzy poza doświadczeniem powstańczym poszczycić się mogą pomocą udzielaną skazanym przez okupanta na zagładę Żydom. Wybrane postaci różni tak wiele – wiek, płeć, pochodzenie społeczne, poglądy polityczne, zainteresowania. Mimo to nietrudno dostrzec wspólny mianownik – wierność uniwersalnym wartościom, nonkonformizm, zaangażowanie i odpowiedzialność. Prezentowane biogramy to historie podwójnej walki. Pierwsza to bezpośrednie starcie z niemieckim okupantem, druga to walka z nim w ukryciu. I jedna, i druga to przejaw troski o pokrzywdzonych współobywateli i ojczyznę. Obie prowadzone są w poczuciu bezsilności, gniewie i wszechobecnym strachu – w każdym wypadku realną ceną za sprzeciw wobec dokonującej się krzywdy jest śmierć. W tle wciąż pozostaje wyniszczona kilkuletnią okupacją Polska, zmagająca się z nazistowskim i sowieckim wrogiem…

– wystawa z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego


TYTUŁ: Sprawiedliwi Powstańcy ‘44
ROK POWSTANIA: 2019
JĘZYK: polsko-angielska

OPIS: Wystawa opowiada o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, będących jednocześnie bohaterami Powstania Warszawskiego. Zaprezentowano sylwetki 19 osób, takich jak: Władysław Bartoszewski, Jadwiga Boczar, Aniela Cieszkowska, Jan Dobraczyński, Mieczysław Fogg, Zofia Franio, Tadeusz Gebethner, Eugeniusz Guzek, Aleksander Kamiński, Irena i Feliks Kanabusowie, Tadeusz Kern-Jędrychowski, Zofia Kossak, Kazimierz Leski, Irena Sendlerowa, Stanisław Steczkowski, Feliks Widy-Wirski, Wacław Zagórski oraz Jan Żabiński. Każda z postaci została wyróżniona poprzez specjalnie stworzony portret, a życiorysy uporządkowane w ramach dwóch bloków tematycznych: etap walki w Powstaniu Warszawskim, a także epizod ratowania przedstawicieli społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej zakończony nadaniem po wojnie tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Na planszach umieszczono także dodatkowe informacje w postaci źródeł ikonograficznych, grafik oraz cytatów.

DANE TECHNICZNE:

 • elementy: 20 plansz z płyty PCV pokrytej folią samoprzylepną (Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej nie zapewnia systemu montażowego – patrz punkt niżej)
  • wymiary: 1x plansza – wysokość 120 cm, szerokość 100 cm, grubość 0,5 cm
 • montaż: nieinwazyjne systemy montażowe lub inne (konieczność wcześniejszych konsultacji z Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej)
 • możliwość eksponowania na zewnątrz

OPŁATY: ubezpieczenie, koszt transportu
CZAS TRWANIA WYPOŻYCZENIA: ustalany indywidualnie

ORGANIZATOR: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

KONCEPCJA WYSTAWY: Jakub Pawłowski
AUTORZY TEKSTÓW: Kamil Kopera, Jakub Pawłowski, Anna Stróż-Pawłowska
KOORDYNACJA PRODUKCJI: Katarzyna Nowicka, Marcin Zgłobiś

PROJEKT GRAFICZNY: Mikołaj Birek

WYKORZYSTANE ZBIORY: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Archiwum Rodziny Trzeciaków, Beit Lohamei Haghetaot/Ghetto Fighters’ House Museum, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe


 

Wystawa mobilna

’NA TWOJEJ ZIEMI PRZYSZŁO MI ŚPIEWAĆ PIEŚŃ TWOJEGO KRAJU’. Losy wybitnych postaci pochodzenia żydowskiego rodem z Podkarpacia

Podkarpacie dla większości z nich to wyłącznie kraj przodków albo kraj dzieciństwa, nierzadko postrzegany przez pryzmat Holokaustu jako „raj utracony”, ale i ziemia splamiona krwią. Większość, w epoce migracji, rozwija skrzydła kariery za granicą i tylko nieliczni decydują się związać z Podkarpaciem na stałe. Prezentowane postaci, poza jednoczesnym pochodzeniem żydowskim i podkarpackim, łączy jeszcze jedno – pasja i pogoń za marzeniem. Prezentowane biografie to historia walki z przeciwnościami losu oraz historia przekuwania porażek w sukces…

– wystawa towarzysząca Festiwalowi „W samo południe. Fred Zinnemann wraca do Rzeszowa”


TYTUŁ: 'Na Twojej ziemi przyszło mi śpiewać pieśń twojego kraju’. Losy wybitnych postaci pochodzenia żydowskiego rodem z Podkarpacia
ROK POWSTANIA: 2018
JĘZYK: polsko-angielska

OPIS: Wystawa została poświęcona osobom pochodzenia żydowskiego, wywodzących się z Podkarpacia, które osiągnęły międzynarodowy sukces. Zaprezentowano sylwetki 16 osób: Fred Zinnemann, Sam Spiegel, Roman Harte, Eli Wallach, Arthur Miller, Leon Wiesenfeld, Kalman Segal, Berish Weinstein, Nauchum Sternheim, Eliasz Kanarek, Alojzy 'Alex’ Ehrlich, Helena Deutsch, Abraham Arden Brill, Izydor Izaak Rabi, Jakob Jan Laub, Juliusz Kühl. Każda z postaci została wyróżniona poprzez specjalnie stworzony portret, a życiorysy uporządkowane w ramach dwóch bloków tematycznych: noty biograficznej oraz dorobku artystycznego. Na planszach umieszczono także dodatkowe informacje w postaci źródeł ikonograficznych, grafik oraz cytatów.

DANE TECHNICZNE:

 • elementy: 18 plansz z płyty PCV pokrytej folią samoprzylepną (Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej nie zapewnia systemu montażowego – patrz punkt niżej)
  • wymiary: 1x plansza – wysokość 90 cm, szerokość 120 cm, grubość 0,5 cm
 • montaż: nieinwazyjne systemy montażowe lub inne (konieczność wcześniejszych konsultacji z Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej)
 • możliwość eksponowania na zewnątrz

OPŁATY: ubezpieczenie, koszt transportu
CZAS TRWANIA WYPOŻYCZENIA: ustalany indywidualnie

ORGANIZATOR: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

AUTORZY TEKSTÓW: Kamil Kopera, Jakub Pawłowski, Anna Stróż
KOORDYNACJA PRODUKCJI: Marcin Zgłobiś, Karolina Woźniak

PROJEKT GRAFICZNY: Pro Human Design, Kraków

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za pomoc w procesie tworzenia wystawy, a w szczególności: Monice Harte, Michele Lowy Seligmann, Fundacji na Rzecz Kultury „Walizka” / kalmansegal.pl, Fundacji Archivum Helveto-Polonicum, Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie, Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina w Łodzi, Archiwum Państwowemu w Przemyślu, Archiwum Państwowemu w Rzeszowie, Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie


Wystawa mobilna

SAMARYTANIE Z MARKOWEJ. ULMOWIE – POLACY ZAMORDOWANI PRZEZ NIEMCÓW ZA POMOC ŻYDOM

Autorzy wystawy, traktując tragiczną historię rodziny Ulmów jako punkt wyjścia do ich narracji, opisują inne przykłady ratowania Żydów, w tym przedstawiają mapę miejscowości na Podkarpaciu, gdzie Polacy udzielali schronienia przedstawicielom społeczności żydowskiej…


TYTUŁ: Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom
ROK POWSTANIA: 2016
JĘZYK: polsko-angielska

OPIS: Wystawa prezentuje historię rodziny Ulmów z Markowej, oraz przykłady ratowania przedstawicieli społeczności Żydowskiej w województwie podkarpackim. Treści zobrazowano między innymi dokumentami i zdjęciami ilustrującymi historię polskiej i żydowskiej społeczności Markowej, a także realia okupacji niemieckiej w Polsce, podczas której każdemu, kto pomagał Żydom, groziła kara śmierci. Wystawę zamykają dokumenty z procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów oraz dyplom przyznający Wiktorii i Józefowi tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

DANE TECHNICZNE:

 • elementy: 20 plansz z płyty PCV pokrytej folią samoprzylepną (Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej nie zapewnia systemu montażowego – patrz punkt niżej)
  • wymiary: 1x plansza – wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, grubość 0,5 cm
 • montaż: nieinwazyjne systemy montażowe lub inne (konieczność wcześniejszych konsultacji z Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej)
 • możliwość eksponowania na zewnątrz

OPŁATY: ubezpieczenie, koszt transportu
CZAS TRWANIA WYPOŻYCZENIA: ustalany indywidualnie

ORGANIZATORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
PARTNER: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

AUTOR TEKSTÓW: Mateusz Szpytma

PROJEKT GRAFICZNY: Marcin Krzanicki


Pierwsza wersja wystawy: rok powstania 2010 -wystawa z okazji akcji społeczno-edukacyjnej „Życie za Życie” / organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Centralna Biblioteka Rolnicza (CBR), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Narodowe Centrum Kultury / autor: Mateusz Szpytma / projekt graficzny: Dominik Wasilewski


Skip to content

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij