Biuletyn Informacji Pubicznej - Oferty pracy - Archiwum ofert pracy

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej poszukuje do zespołu osoby na stanowisko: Specjalista ds. Badań i dokumentacji Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej Umowa o pracę na  pełny etat, na czas określony, Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele). Wynagrodzenie brutto:  3 200,00 zł – 3 600,00 zł.   Do zadania Specjalisty ds. Badań i dokumentacji należeć będzie: – tworzenie strategii działań naukowych podejmowanych przez Muzeum, w porozumieniu z Dyrektorem, – prowadzenie i koordynacja działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej związanej m.in. z organizacją konferencji naukowych, debat publicznych i spotkań, a także prac redakcyjnych w ramach realizowanych projektów wydawniczych, – gromadzenie napływających do Muzeum świadectw w ramach kwerend i spotkań oraz ich opracowywanie i ewidencjonowanie w formie analogowej i cyfrowej, – prowadzenie badań i publikacja ich wyników, – udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych i spotkaniach popularyzujących działalność badawczą i dokumentacyjną Muzeum, – współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi w kraju i za granicą, – opracowywanie i realizacja projektów w zakresie naukowym, – oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji, – współpraca przy organizowaniu wydarzeń, przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, w tym przede wszystkim pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów do realizacji danej imprezy, wydarzenia kulturalnego.   Od kandydatki/kandydata oczekujemy: wykształcenia wyższego na kierunku historia (mile widziany stopień doktora lub rozpoczęte studia doktoranckie), bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, – dorobku naukowego w postaci publikacji i wystąpień (mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych), – pogłębionej znajomości tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,   Pożądane cechy kandydatki/ kandydata: – umiejętność pracy w zespole, – umiejętność rozpoznawania priorytetów, – dobra organizacja własnej pracy, – umiejętność pracy pod presją czasu – samodzielność w działaniu, – dokładność i rzetelność, – zaangażowanie, Oferujemy : – ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury, – stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego, – możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, – możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, – możliwość rozwoju zawodowego, – pracę w ambitnym zespole.   Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych: Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Badań i dokumentacji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”   Dokumenty aplikacyjne  dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Badań i dokumentacji” należy składać do dnia 31.08.2019 r. na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 37-120 Markowa 1487 lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl   Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/   Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej poszukuje do zespołu osoby na stanowisko: Specjalista ds. Promocji i animacji Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej Umowa o pracę na pełny etat, na czas określony, Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele). Wynagrodzenie brutto:  3 200,00 zł – 3 600,00 zł.   Zadania Specjalisty ds. Promocji i animacji polegać będą na promocji i tworzeniu wizerunku Muzeum poprzez: – bieżące kontakty z mediami w zakresie polityki informacyjnej i zarządzania własnością intelektualną, zgodnie z ustaloną strategią Muzeum, – współpraca z podmiotami zewnętrznymi i podtrzymywanie kontaktów, – współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw i wydarzeń muzealnych, – budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej, – rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum, – opracowywanie i tworzenie strategii marketingowych, promocyjnych i wizerunkowych, – współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania druków promocyjnych, ich opracowywanie, wydawanie oraz dystrybucja, – zlecanie i produkcja materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej, – współtworzenie harmonogramu działalności Muzeum, – organizowanie i prowadzenie dokumentacji wydarzeń kulturalno- edukacyjnych – opracowywanie edytorskie tekstów przeznaczonych do publikacji oraz oficjalnych tekstów, wystąpień etc., – organizacja wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym, – udział w imprezach wizerunkowych oraz eventów Muzeum, – pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum, – oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji.   Od kandydatki/kandydata oczekujemy: wykształcenie o kierunku: dziennikarstwo, marketing i PR, socjologia, psychologia społeczna, nauki o sztuce i kulturze (bądź udokumentowane doświadczenie – co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym  stanowisku), biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, – znajomości mediów społecznościowych, – doświadczenia w tworzeniu projektów o charakterze kulturalnym, – doświadczenia w promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych, – doświadczenia pracy w branży medialnej lub kulturalnej, – znajomości poprawnej polszczyzny, sprawnego posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro), – mile widziana znajomość programów graficznych.   Pożądane cechy kandydatki/ kandydata: – wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, – kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, – umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów, – dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu; – umiejętność pracy pod presją czasu, – zaangażowanie w powierzone zadania, – dobra organizacja własnej pracy, – wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.   Oferujemy : – ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury, – stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego, – możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, – możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, – możliwość rozwoju zawodowego, – pracę w ambitnym zespole.   Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych: Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i animacji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”   Dokumenty aplikacyjne  dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Promocji i animacji” należy składać do dnia 31.08.2019 r. na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 37-120 Markowa 1487 lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl   Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/   Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej Umowa o pracę na  pełny etat, na czas określony, Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele). Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki: historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, muzeologia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, filologia), ale także studia z obszaru edukacji artystycznej, krajoznawstwa, turystyki, anglistyki oraz pedagogiki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną,
 • znajomość tematyki poruszanej w Muzeum.
 • znajomość standardów obsługi klienta,
 • komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre,
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Do obowiązków Przewodnika muzealnego będzie należało:

 • oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji,
 • kompleksowa informacja turystyczna dotycząca Muzeum i okolicznych destynacji turystycznych,
 • dystrybucja biletów, wydawnictw i materiałów promocyjnych, przy współpracy z Dozorcą,
 • obsługa fiskalna zwiedzających w sytuacjach tego wymagających,
 • współpraca przy organizowaniu wydarzeń, przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, w tym przede wszystkim pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji danej imprezy, wydarzenia kulturalnego,
 • obsługa imprez i wydarzeń kulturalnych. w tym przede wszystkim pilnowanie porządku podczas imprezy, informowanie zwiedzających o programie imprezy, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
 • ewidencja ruchu turystycznego i prowadzenie statystyk w porozumieniu ze Starszym Dozorcą oraz Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania,
 • dbałość o stan techniczny i estetyczny ekspozycji przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, Pracownikiem technicznym i Dozorcą,
 • współdziałanie ze Specjalista ds. Obsługi sekretariatu, Kierownikiem Działu Dokumentacji

i Upowszechniania oraz Dozorcą w zakresie regulowania ruchu turystycznego w Muzeum,

 • współdziałanie z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania w zakresie inicjatyw związanych z ekspozycją,
 • przestrzeganie przepisów określonych w regulaminie zwiedzania Muzeum oraz w zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Muzeum w sprawie zabezpieczenia i kontroli ekspozycji muzealnej;
 • dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających i ekspozycji,

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata: – bardzo dobra organizacja pracy, – umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, także pod presją czasu, – przejawianie inicjatywy, – skrupulatność, – konsekwencja w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, – zaangażowanie i dyspozycyjność, – miłe usposobienie i wysoka kultura osobista, – wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych: Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Przewodnika muzealnego przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”   Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 14.06.2019 r. do godz. 12:00 na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 37-120 Markowa 1487 lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl, Kontakt w sprawie oferty: Barbara Kwaśniak 17 783 76 22 Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/ Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 • Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Data utworzenia strony:
27 sierpnia 2019
Ostatnia modyfikacja:
18 lutego 2020
Autor zmian:
bkwasniak
Liczba wyświetleń strony:

 0 total views

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij