News

National Day of Remembrance of Poles who saved Jews from the Holocaust during World War Two in Markowa
2403inforgrafika

On March 14, 2018, the Chamber of the Senate adopted a law on the establishment of the National Day of Remembrance of Poles who saved Jews from the Holocaust during World War Two. According to the Act, this day will be celebrated every March 24 and will have a state character.

On March 24, 2019, the Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in World War II in Markowa joins the state celebrations. It is a special day because it is the 75th anniversary of the death of Wiktoria and Józef Ulma and six of their children. Wiktoria at the time of death was in advanced pregnancy. Along with the Polish family from Markowa, an eight-member group of Jews from the Goldman family died, which most probably from the end of 1942, found shelter in the Polish home. At dawn on March 24, 1944, the whole group was brutally murdered by German gendarmes from the Łańcut post. On March 24, 2019, at the initiative of the Marshal’s Office of the Podkarpackie Voivodeship, the Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in World War II in Markowa  and the Markowa Municipality, a number of undertakings will be organized to commemorate Poles who help representatives of the Jewish community during the German occupation. One of them will be the awarding of state decorations given by the

President of the Republic of Poland. In addition, it is planned to unveil new tablets with the names of Poles saving Jews. There will also be a homage paid to Poles who help Jews and the Ulma family from Markowa. On this day, the Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in World War II in Markowa will be hosted by representatives of Polish families rescuing Jews and witnesses of history.

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
2403inforgrafika

14 marca 2018 r. Izba Senatu przyjęła ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wedle ustawy dzień ten obchodzony będzie każdego 24 marca i będzie miał charakter państwowy.

24 marca 2019 r. Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej dołącza się do państwowych obchodów. Jest to o tyle dzień szczególny, gdyż wówczas przypada 75. rocznica śmierci Wiktorii i Józefa Ulmów oraz szóstki ich dzieci. Wiktoria w chwili śmierci była w zaawansowanej ciąży. Wraz z polską rodziną z Markowej zginęła ośmioosobowa grupa Żydów z rodziny Goldman, która najprawdopodobniej od końca 1942 r. znalazła schronienie w polskim domu. O świcie 24 marca 1944 r. cała grupa została bestialsko zamordowana przez niemieckich żandarmów z posterunku w Łańcucie.

24 marca 2019 r. w Markowej z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Muzeum Polaków Ratujących Żydów oraz Gminy Markowa zorganizowanych zostanie szereg przedsięwzięć upamiętniających Polaków niosących pomoc przedstawicielom społeczności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej. Jedną z nich będzie wręczenie odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP. Ponadto przewidziano odsłonięcie nowych tabliczek z nazwiskami Polaków ratujących Żydów. Oddany też zostanie hołd Polakom niosącym pomoc Żydom, jak i rodzinie Ulmów z Markowej.

Tego dnia Muzeum Polaków Ratujących Żydów gościć będą przedstawiciele rodzin Polaków ratujących Żydów, jak i świadkowie historii.

W Markowej odbędzie się też spektakl pt. “Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów” wystawiony przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Szczegółowy harmonogram:


22.03.2019 r.

godz. 10:00, Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej

– akademia szkolna połączona z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego „Rodzina Ulmów z  Markowej. Historia, która inspiruje”


23.03.2019 r.

godz. 15:00, Muzeum Polaków Ratujących Żydów

– premiera reportażu Polskiego Radia Rzeszów „Bejt znaczy dom”

godz. 16:00, Muzeum Polaków Ratujących Żydów

– koncert Kwartetu Śląskiego

godz. 18:00, Centrum Kultury Gminy Markowa

– wręczenie statuetki „Markowianin Roku”


24.03.2019 r.

godz. 10:30, cmentarz parafialny w Markowej

– modlitwa nad grobem Rodziny Ulmów

godz. 11:00, kościół parafialny pod wezw. św. Doroty w Markowej

– Uroczysta Eucharystia

godz. 12:30, Muzeum  Polaków Ratujących Żydów

– złożenie hołdu Polakom ratującym Żydów przy pomniku Rodziny Ulmów

– wręczenie odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP

– odsłonięcie tablic z nazwiskami Polaków ratujących Żydów na Ścianie Pamięci

godz. 17:00, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej

– spektakl „Sprawiedliwi. Historia Rodziny Ulmów”, w wykonaniu Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Wystawa czasowa

TAK POWSTAWAŁA NIEPODLEGŁA 31 października 2018 - 2 stycznia 2019
Od 31 października 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej prezentowana będzie wystawa czasowa poświęcona procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej.

Wystawa powstała z inicjatywy Biura Programu „Niepodległa”, autorami plansz są dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro Programu „Niepodległa”), zaś konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata, prof. UR.


Wystawa czasowa

„Zła się nie ulęknę… Polacy pomagający Żydom na Kielecczyźnie w latach II wojny światowej” 3 lipca 2018 - 30 września 2018
MMWP
Wystawa prezentowana w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w okresie 03.07 – 30.09.2018

Prezentacja zakreślając ogólny kontekst historyczny przybliża postawy i indywidualne historie zaangażowania Polaków w ratowanie żydowskich współobywateli na terenie dawnego województwa Kieleckiego.

Na opracowanie składają się: fotografie, dokumenty, relacje pisemne. Wyłaniają się z nich sylwetki mieszkańców Kielecczyzny, którym nieobojętny był los skazanych na Zagładę. Bohaterami byli i żołnierze  z oddziałów partyzanckich, nie tylko ratujący Żydów, ale również wspierający ludność, która taką pomoc niosła, i duchowni, udzielający schronienia żydowskim dzieciom w ochronkach i sierocińcach, wydając metryki chrztu, dzięki którym Żydzi mogli starać się o uzyskanie „aryjskich dokumentów”. Byli wreszcie nimi także zwykli obywatele wsi i miasteczek. Nierzadko historie pomocy kończyły się tragicznie i dla Ratowanych, i dla Ratujących. Wielu z nich doczekało jednak szczęśliwie końca wojny, by móc świadczyć o tragizmie tamtych lat.


27 września 2018r. odbędzie się spotkanie finisażowe z autorami wystawy oraz zaproszonymi gośćmi.


Autorka wystawy: Ewa Kołomańska / Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, opracowanie plastyczne: Grzegorz Chorążek / Muzeum Wsi Kieleckiej


Wystawa czasowa

Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady 13 marca 2018 - 14 maja 2018
Wystawa Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady to 18 plansz przedstawiających historie Polaków, którzy ryzykując życie swoje i swoich rodzin nieśli pomoc prześladowanym Żydom. W okupowanej przez Niemców Polsce, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Po wojnie część z ratujących została uhonorowana przez państwo Izrael tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Na wystawie losy ratujących i ratowanych ukazane są w kontekście historycznym okupowanej Polski, objaśnione zostają okoliczności i skala udzielanej pomocy, a także motywacje kierujące Sprawiedliwymi.


Wystawa została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.


Wstęp na podstawie biletu do Muzeum (5 zł/2 zł).

Wystawa czasowa

„Żegota – Rada Pomocy Żydom” 8 lutego 2018 - 8 marca 2018
Wystawa „Żegota – Rada Pomocy Żydom” dostępna dla odwiedzających Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.


Rada Pomocy Żydom „Żegota” powstała 4 grudnia 1942 r. Była to organizacja działająca w latach 1942-1945 jako organ polskiego rządu emigracyjnego na terenie Polski. Jej zadaniem była pomoc Żydom w gettach i poza nimi oraz dokumentowanie niemieckich zbrodni na ludności żydowskiej. Działacze „Żegoty” przygotowywali kryjówki dla uciekinierów z getta, załatwiali im także fałszywe dokumenty. Sieroty kierowali do polskich rodzin i zakonów, gdzie jako polskie dzieci miały szansę na przetrwanie.


Autorami wystawy przygotowanej z okazji 75-lecia powołania „Żegoty” są dr Marcin Urynowicz i dr Paweł Rokicki z Instytutu Pamięci Narodowej.

Będzie można ją oglądać w naszym Muzeum do 8 marca 2018 r.


Wstęp na podstawie biletu do Muzeum (5 zł/2 zł).

Wystawa czasowa

Uczynki, za które nie ma zapłaty. Sprawiedliwi z Zachodniopomorskiego 7 listopada 2017 - 30 listopada 2017
Wystawa czasowa w Muzeum im. Rodziny Ulmów to plansze prezentujące historię medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” oraz sylwetki dziesięciorga odznaczonych, którzy po wojnie zamieszkali na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego.

Bohaterowie wystawy to Leokadia Choińska, Józef Czekaj, Leokadia Gaweł, Zofia Hałub, Stefania Rokosz, Franciszka Rokosz, Leontyna Leśniewicz, Maria Ostrowska, Jan Płotkowski, Maria Stankiewicz, Władysław Szwed, Zuzanna Warchoł, Remigiusz Węgrzynowicz, Eugeniusz Ziobrowski oraz Antoni Żal.

Każdy z nich został sportretowany współcześnie, a fragmenty ich relacji zostały okraszone archiwalnymi fotografiami i dokumentami, pochodzącymi ze zbiorów prywatnych.


  • scenariusz wystawy: Paweł Knap z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie.
  • organizatorzy wystawy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Książnica Pomorska i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Szczecinie.

Wstęp na podstawie biletu do Muzeum (5 zł/2 zł/1 zł).

Wystawa czasowa

MOI ŻYDOWSCY RODZICE, MOI POLSCY RODZICE 29 września 2017 - 30 października 2017
plakat2e
Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy “Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”

29 WRZEŚNIA GODZ. 17.00

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
Urodziły się z wyrokiem śmierci. Ocalały dzięki bezgranicznej miłości rodziców – tych, którzy je oddali i tych, którzy uznali je za własne. Wystawa „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice” powstała z inicjatywy przewodniczącej Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Joanny Sobolewskiej-Pyz, która będzie gościem specjalnym otwarcia wystawy. Towarzyszył jej będzie Jacek Gałązka oraz Anna Gałązka – twórczyni tekstów wystawy.
Z Zagłady ocalało w Polsce około pięciu tysięcy z blisko miliona żydowskich dzieci. Wiele z nich znalazło schronienie w polskich rodzinach. Polacy, którzy zaopiekowali się dzieckiem, często później stawali się jego rodzicami. Na ogół fakt adopcji trzymali w tajemnicy, niektórzy wyjawili prawdę przed śmiercią, inni zabrali ją do grobu. Dzieci, wychowane w obcych domach, które uważały za własne, musiały zmierzyć się ze swoją historią i stworzyć tożsamość łączącą utraconą i zyskaną rodzinę. Często latami szukały śladów swoich żydowskich bliskich, nazwisk, dat urodzenia. Ci, którym się to nie udało, ciągle jeszcze mają nadzieję.

Losy piętnaściorga Ocalonych, urodzonych w latach 1939-1942, przedstawiono na planszach. Wystawa pierwszy raz została pokazana w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie w roku 2015, obecnie jeździ po Polsce i świecie, by dać świadectwo bezgranicznej rodzicielskiej miłości, która kazała oddać ukochane dzieci w obce ręce i odwadze ludzi, którzy uznali je za własne córki i synów.

*****

Autorzy:
Anna Kołacińska-Gałązka – redaktorka prasowa i książkowa, wydawca, pedagog. Absolwentka studiów Historii i Kultury Żydów w Polsce na Wydziale Historycznym UW. Redaktorka tomu wspomnień “Dzieci Holocaustu mówią…”, autorka wywiadów z ocalonymi. Członkini Stowarzyszenia Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holocaustu.

Jacek Gałązka – designer informacji, projektant graficzny gazet, magazynów ilustrowanych i serwisów internetowych w Polsce, Belgii, Republice Afryki Południowej, Szwecji, Pakistanie i USA.

Maciej Śmiarowski – autor zdjęć

Wstęp na podstawie biletu do Muzeum (5 zł/2 zł/1 zł).

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij