Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – energia elektryczna

Markowa, 05.09.2019 r.

MU.A.261.1.1.2019

 

Zamawiający:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Markowa 1487

37-120 Markowa

NIP 8151802405

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
w okresie od. 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

I. Zamawiający informuje, że w rezultacie czynności badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: PGE Obrót Spółka Akcyjna,  ul. 8 – Marca 6, 35-959 Rzeszów za cenę brutto: 89 374, 63 zł.

Uzasadnienie: Oferta została sporządzona zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz pełnia wszystkie wymogi formalno–prawne.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena 100 %.

II. Zapytanie ofertowe na Umowę kompleksową sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podano do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie BIP Muzeum Polaków Ratujących Żydów oraz zaproszono do składania ofert trzech Wykonawców.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

III. Stosując formularz oferty Zamawiający przyznał 100 %  w ramach kryteriów oceny ofert:

LP. NAZWA I ADRES WYKONAWCY cena sprzedaży energii netto zł/MWh cena dystrybucji netto kryterium
1 PGE Obrót Spółka Akcyjna, ul. 8 – Marca 6, 35-959 Rzeszów.

 

41872,00 zł.

30790,30 zł.

100%

2 Energa Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

41069,64 zł.

0

Oferta odrzucona

 

 

INFORMACJA O  ODRZUCENIU OFERTY

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Muzeum Polaków Ratujących Żydów zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej przez:

Energa Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

 

Uzasadnienie:

 

Zamawiający w dniu 23.08.2019 r. dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego polegającej na zmianie załącznika nr 1 – formularza ofertowego o czym zawiadomił zaproszonych do składania ofert Wykonawców.

Zgodnie z modyfikacją treści formularza ofertowego Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym nr 1 stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego wraz z załącznikami do zapytania ofertowego.
Odrzucony Wykonawca złożył ofertę na druku nie zawierającym informacji o kosztach dystrybucji do całego zamówienia oraz nie złożył wymaganych dokumentów.

Dnia 02.09.2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia braków formalnych.

Wykonawca zawiadomił Zamawiającego, o pozostawieniu sprawy bez realizacji.

Wobec powyższego Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 z powodu braków formalnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – energia elektryczna

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij