Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na 2024 rok

MU.AD.261.5.2023                                                                                                                                     Markowa, 06.11.2023 r.

 

Zamawiający:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów

podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Markowa 1487

37-120 Markowa

NIP 8151802405

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego których wartość nie przekracza 130 000 złotych netto.

Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
w okresie od. 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

  1. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

PGE Obrót Spółka Akcyjna

ul. 8 – Marca 6

35-959 Rzeszów

 

za cenę netto:   126 457,85 zł.

podatek VAT:    29 085,30 zł.

za cenę brutto:  155 543,15 zł.

 

  1. Uzasadnienie:

W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że złożona oferta nie podlega odrzuceniu. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.

 

  1. Kryterium oceny ofert: cena 100%
  2. W postępowaniu nie odrzucono ofert.
  3. W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców.
  4. W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęły oferty złożone po terminie.

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na 2024 rok

Skip to content

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij