Informacje dla zwiedzających ekspozycję stałą i wystawy czasowe w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

I. Termin zwiedzania

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej otwarte jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, w godzinach:

 • od 10:00 do 16:00, w sezonie zimowym (1 listopada – 31 marca);
 • od 10:00 do 18:00, w sezonie letnim (1 kwietnia – 31 października).

Poniedziałek pozostaje dniem zamkniętym. Muzeum pozostaje zamknięte dla zwiedzających w następujące dni świąteczne:

 • 6 stycznia;
 • 20 kwietnia;
 • 21 kwietnia;
 • 1 maja;
 • 3 maja;
 • 20 czerwca;
 • 15 sierpnia;
 • 1 listopada;
 • 11 listopada;
 • 24 grudnia;
 • 25 grudnia.

Informacje o konieczności zamknięcia lub zmianie godzin udostępniania ekspozycji dla zwiedzających będą podawane na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumulmow.pl lub będzie je można uzyskać telefonicznie w Sekretariacie Muzeum.

II. Zwiedzanie

 1. Ze względu na tematykę ekspozycji zalecany jest wstęp na ekspozycje dla osób powyżej 12. roku życia.
 2. Ekspozycje Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. Grupę zorganizowaną zwiedzających tworzy maksymalnie 30 osób. Grupa licząca ponad 30 zwiedzających powinna zostać podzielona na podgrupy.
 3. Przewidywany czas zwiedzania ekspozycji przez grupę zorganizowaną to max. 45 minut.
 4. Ostatnie wejście na ekspozycje następuje 45 minut przed jej zamknięciem.

III. Rezerwacje

 1. Od grup zorganizowanych wymagane jest dokonanie z odpowiednim, minimum tygodniowym wyprzedzeniem, rezerwacji. Grupy uprzednio nie zgłoszone, mogą zostać nie przyjęte.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 17 224 10 15 (poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00) lub drogą e-mailową: sekretariat@muzeumulmow.pl.
 3. Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie wyznaczonego terminu wejścia na ekspozycje. Spóźnienie może skutkować anulowaniem rezerwacji i tym samym niemożnością zwiedzania ekspozycji.
 4. Rezerwujący ma prawo zrezygnować z rezerwacji na dzień przed planowanym terminem zwiedzania Muzeum przez grupę. W tym celu zobowiązany jest powiadomić Sekretariat Muzeum.

IV. Cennik zwiedzania

 1. Do zwiedzania uprawnia zakupiony w tym samym dniu, w Kasie Muzeum, bilet wstępu. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach otwarcia Muzeum i mieści się wewnątrz budynku.
 2. Zwiedzający może zostać zwolniony z opłaty za bilet wstępu na ekspozycje bądź może nabyć bilet ulgowy.

Obowiązują następujące ceny biletów wstępu na ekspozycje:

 • bilet wstępu normalny – 8 zł;
 • bilet wstępu ulgowy – 4 zł;
 • bilet wstępu ulgowy (7-26 lat) – 2 zł.

Zwolnienie z opłat przysługuje, po okazaniu właściwych dokumentów:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów krajowych i zagranicznych, wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka;
 • dzieciom do lat 7.

Bilet ulgowy przysługuje, po okazaniu właściwych dokumentów: Bilet ulgowy:

 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom;

Bilet ulgowy (7-26 lat):

 • uczniom szkół podstawowych (od 7 roku życia), gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie (do 26 roku życia), będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

Karta Dużej Rodziny, której Muzeum jest partnerem, uprawnia członków rodzin wielodzietnych (rodziców) do zakupu biletów ulgowych (4 zł), po okazaniu stosownego dokumentu wydanego w tym zakresie wraz z dokumentem tożsamości. Wtorek jest dniem nieodpłatnego zwiedzania. W tym dniu, w Kasie Muzeum, wydawane są dwa rodzaje bezpłatnych biletów:

 • bilet wstępu bezpłatny normalny (N);
 • bilet wstępu bezpłatny ulgowy (U).

Zwiedzający mają możliwość skorzystania z usługi przewodnickiej w języku polskim lub w języku angielskim, w zależności od dyspozycyjności przewodnika i po uprzedniej rezerwacji usługi. Obowiązują następujące opłaty za usługi przewodnickie:

 • w języku polskim, zarówno dla zwiedzających indywidualnie jak i grup zorganizowanych – 30 zł;
 • w języku angielskim, zarówno dla zwiedzających indywidualnie jak i grup zorganizowanych – 50 zł;
Niniejsza Instrukcja dla zwiedzających obowiązuje jako załącznik do Zarządzenia Nr 4/2019 oraz załącznik do Regulaminu zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2017.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij