1 I 2009

כומר קתולי פולני, בישוף, פעיל הארגון הפולני הלאומני (ND), חבר ב”ועד הלאומני הפולני”. משנת 1915 היה כומר קהילת “כל הקדושים” בכיכר גז’יבובסקי בוורשה. בזמן מלחמת העולם השנייה הקהילה הייתה בתחומי הגטו, וגודלבסקי סייע לרבים מן הבורחים מן הגטו, בין השאר לוונדה וקשישטוף זמנהוף.

אתר זה משתמש בעוגיות . העוגיות משפרות ניווט המשתמש , ולאפשר לנו לשפר את השירות . אתה יכול לבטל את השימוש ב- cookies בדפדפן שלך . המשך גלישה באתר , אתה מסכים השימוש שלנו בקובצי Cookie בהתאם להגדרות הדפדפן הנוכחיות . more information

אתר זה משתמש בעוגיות . העוגיות משפרות ניווט המשתמש , ולאפשר לנו לשפר את השירות . אתה יכול לבטל את השימוש ב- cookies בדפדפן שלך . המשך גלישה באתר , אתה מסכים השימוש שלנו בקובצי Cookie בהתאם להגדרות הדפדפן הנוכחיות .

לִסְגוֹר