REGULAMIN ZWIEDZANIA

  1. Każdy zwiedzający jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
  2. W razie nieprzestrzegania Regulaminu Muzeum zastrzega sobie prawo anulowania zwiedzania i wezwania zwiedzających do opuszczenia terenu Muzeum.
  3. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac, oraz w innych szczególnych sytuacjach, dostępność budynku Muzeum i jego bezpośredniego otoczenia może zostać decyzją Dyrektora ograniczona lub całkowicie zniesiona.
  4. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z podmiotami, m.in. organizacjami turystyki, tour-operatorami, pilotami, którzy w sposób rażący naruszają zasady ujęte
   w Regulaminie, lub szkodzą wizerunkowo Muzeum.
  5. Organizowanie zgromadzeń publicznych na terenie Muzeum, regulowane przez odrębne przepisy prawne, wymaga akceptacji Dyrektora Muzeum.
  6. Obecność mediów na terenie Muzeum powinna być odpowiednio wcześniej zgłoszona
   i wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Muzeum.
  7. Ekspozycję stałą i wystawy czasowe można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
  8. Grupę zorganizowaną zwiedzających tworzy maksymalnie 30 osób. Grupa licząca ponad 30 zwiedzających powinna zostać podzielona na podgrupy.
  9. Od grup zorganizowanych wymagane jest uprzednie dokonane rezerwacji terminu zwiedzania, poprzez kontakt z Sekretariatem Muzeum korespondencyjnie: sekretariat@muzeumulmow.pl lub telefonicznie: 017 224 10 15.
  10. Do zwiedzania ekspozycji stałej lub wystaw czasowych uprawnia pobrany w Kasie Muzeum odpowiedni bilet wstępu do Muzeum.
  11. Do udziału w wydarzeniach organizowanych w przestrzeni ekspozycji stałej lub wystaw czasowych uprawnia zakupiony w Kasie Muzeum odpowiedni bilet.
  12. W sytuacjach wyjątkowych związanych z wydarzeniami odbywającymi się w Muzeum, jak również z bezpieczeństwem mienia i przebywających w nim osób, Muzeum może zostać zamknięte dla zwiedzających lub zmianie mogą ulec godziny zwiedzania, o czym, w miarę możliwości, Muzeum powiadomi telefonicznie (w przypadku rezerwacji dokonanych przez grupy zorganizowane) a także zamieszczając stosowne informacje na stronie: muzeumulmow.pl.
  13. Dyrektor Muzeum może na drodze wyjątku podjąć decyzję o nieodpłatnym zwiedzaniu Muzeum lub nieodpłatnym udziale w wydarzeniu odbywającym się w Muzeum, w przypadku gdy ma ono charakter promocyjny i marketingowy i ostatecznie przyczynia się do realizacji celów związanych z działalnością gospodarczą Muzeum.
  14. Zwiedzający mają możliwość skorzystania z usługi przewodnickiej w języku polskim lub angielskim, w zależności od dyspozycyjności przewodnika i po uprzedniej rezerwacji usługi.
  1. W przestrzeni wystawy stałej i wystaw czasowych jednocześnie nie może przebywać więcej niż 100 osób.
  2. W trakcie zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez przewodnika
   i pracowników Muzeum.
  3. Fotografowanie/ nagrywanie na terenie Muzeum na użytek prywatny jest możliwe, o ile nie zakłóca ruchu turystycznego, nie naraża na uszkodzenie muzealiów, nie wyrządza szkody innym zwiedzającym i nie zostanie użyte do celów komercyjnych. Fotografowanie/ nagrywanie na użytek publiczny na terenie Muzeum powinno być odpowiednio wcześniej zgłoszone i wymaga zgody Dyrektora Muzeum.
  4. Podczas zwiedzania, ze względu na charakter miejsca i komfort pozostałych zwiedzających, należy zachować ciszę oraz przestrzegać ogólnych standardów zachowań w miejscach publicznych.
  5. Każdy zwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń pracowników Muzeum.
  6. Otoczenie i wnętrze Muzeum podlega monitorowaniu.
  7. Opiekunowie grupy biorą odpowiedzialność za dyscyplinę podopiecznych podczas zwiedzania.
  8. Zwiedzający ekspozycje Muzeum zobowiązani są do pozostawienia w szatni: dużych bagaży, plecaków, toreb, parasoli oraz odzieży wierzchniej. Muzeum nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozostawionych przedmiotów.
  9. Zabrania się wstępu na teren Muzeum osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających.
  10. Zabrania się wnoszenia i spożywania żywności, napojów, palenia tytoniu i używania ognia.
  11. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum przedmiotów uznawanych za potencjalnie niebezpieczne, w tym broni palnej i ostrych narzędzi.
  12. Zabrania się wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psa przewodnika).
  13. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy powiadomić o nich personel Muzeum i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.
  14. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej osoby przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia budynku najbliżej znajdującym się wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które użytkownikom ułatwiają nawigację, a nam pozwalają doskonalić serwis. Możesz wyłączyć mechanizm obsługi cookies w swojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij